Υπηρεσίες Μηχανικών


Οικοδομικές Άδειες – Άδειες Μικρής Κλίμακας


Η εταιρεία «ΚΡΙΤΩΝ Ο.Ε.», παρέχει τη δυνατότητα έκδοσης οικοδομικών αδειών και αδειών μικρής κλίμακας για οποιαδήποτε νέα κατασκευή ή επισκευή που μεταβάλλει την ταυτότητα και υπόσταση των οικοδομημάτων.
Η στελέχωση από υπεύθυνους και εξειδικευμένους μηχανικούς, μας δίνει τη δυνατότητα να προσφέρουμε άρτια ολοκληρωμένες μελέτες, χωρίς καμία επιβάρυνση των πελατών μας, όσων αφορά γραφειοκρατικά ζητήματα και διαδικασίες που προκύπτουν κατά τα στάδια της έκδοσης και υλοποίησης του έργου.
Με την παραλαβή των εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, αναλαμβάνουμε την επίβλεψη και αποπεράτωση του έργου.


Τοπογραφικά Διαγράμματα


Παρέχουμε πλήρη τοπογραφικά διαγράμματα με ακριβή προσδιορισμό θέσης, ορίων και εμβαδού γεωτεμαχίου. Η αποτύπωση γίνεται με χρήση σύγχρονου γεωδαιτικού εξοπλισμού και συστήματος GPS στο εξαρτημένο σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ ‘87, όπως αυτό ορίζεται από το νόμο.


Τακτοποιήσεις – Ρυθμίσεις Αυθαίρετων Κατασκευών


Η ρύθμιση αυθαιρεσιών σε υφιστάμενα κτίσματα, με βάση την κείμενη νομοθεσία, κρίνεται πλέον απαραίτητη. Η ανάγκη αυτή προκύπτει από το γεγονός ότι, για οποιαδήποτε μεταβίβαση ή πώληση ακινήτου απαιτείται βεβαίωση Μηχανικού πως σε αυτό δεν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, εκτός όσων έχουν δηλωθεί και τακτοποιηθεί νόμιμα. Σε περίπτωση μη ένταξης στο νόμο, οι κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη είναι αυστηρές, με σημαντικότερες αυτές της μη δυνατότητας μεταβίβασης ή πώλησης του ακινήτου.
Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει τον υπολογισμό του προστίμου, τη λεπτομερή αποτύπωση αυθαιρεσιών και την άμεση χορήγηση πλήρους φακέλου του ακινήτου, δίνοντας έτσι στον ιδιοκτήτη το δικαίωμα να προβεί σε οποιαδήποτε νομική διαδικασία.


Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης


Η έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης αποτελεί πλέον απαραίτητο δικαιολογητικό για την ταυτότητα του κτίσματος. Εξειδικευμένος μηχανικός διενεργεί λεπτομερή αυτοψία στο ακίνητό σας και λαμβάνοντας υπόψη τους όγκους, τα υλικά κατασκευής και τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του κτηρίου, εκτιμά τη συμπεριφορά του όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, το κατατάσσει στην αντίστοιχη ενεργειακή κλάση και συγχρόνως προτείνει λύσεις που στοχεύουν στην αναβάθμιση του.


Αδειοδοτήσεις Επιχειρήσεων


Αναλαμβάνουμε την έκδοση αδειών λειτουργίας για κάθε είδους επιχείρηση, ενημερώνοντας τον επαγγελματία για τις προδιαγραφές που υποχρεούται να πληροί, ώστε να είναι σύννομος με την κείμενη νομοθεσία.
Οι τομείς που δραστηριοποιούμαστε είναι οι εξής:

  • Ξενοδοχειακές εγκαταστάσεων και ενοικιαζόμενα δωματίων (σήμα ΕΟΤ)
  • Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις
  • Πρατήρια υγρών καυσίμων
  • Πλυντήρια – Λιπαντήρια
  • Συνεργεία
  • Επαγγελματικά εργαστήρια
  • Βιοτεχνίες- Βιομηχανίες

Εκπονούμε αρχιτεκτονικές, στατικές, μηχανολογικές και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες προαπαιτούνται για να είναι εφικτή η αδειοδότηση της επιχείρησης. Επιπλέον, επιμελούμαστε τη διακόσμηση του χώρου ώστε αυτός να ικανοποιεί κάθε ανάγκη και επιθυμία τόσο του επιχειρηματία όσο και του πελάτη.